Digitaliserede kirkegårdskort

Forældede papirkort vanskeliggør overblikket over kirkegårde, men udfordrer også kvalitetsbeskrivelser og udbud af eventuel drift. Hos Orbicon udarbejder vi digitaliserede kirkegårdskort, der sparer både tid og penge.  

Moderne løsninger i en digital verden

Med gamle papirkort over kirkegårde kan det være problematisk at danne sig et overblik over områdets forskellige terræner, grønne elementer, gravsteder og gravpladser. Overblikket besværliggør driften, fordi man ikke præcist kan vurdere, hvordan driften skal planlægges og optimeres, men problematiserer også vurderingen af vedligeholdelsesomkostningerne og kirkegårdens fremtid. Med digitaliserede kirkegårdskort får man præcise opgørelser over kirkegårdens grønne område, og optegnelserne kan være med til at optimere driften, og derved spare tid og penge. 

Vores eksperter registrerer og digitalisere kirkegården og dens grønne områder og skaber et overblik, der gør drift og dokumentation nemmere. Derudover tilbyder vi:

 

  • Ajourførelse af eksisterende kort
  • Færdige kortudskrifter og mængdesammendrag
  • Formulering og opsættelse af kvalitetsbeskrivelse for driften
  • Import af kort til Brandsofts kortmodul
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af driftsudbud

 

kirkegaardskort

 

 

Nye muligheder

Udarbejdelse af det digitale kirkegårdskort skaber en masse nye muligheder. Det digitale kort giver mulighed for at lave udskrifter, temaer og ajourføringer. Derudover kan man få præcise opgørelser over mængden af plejekrævende elementer så som:

  • Hvor mange m² af en given elementtype og hvor meget terrænudstyr er der?
  • Hvor mange meter hæk er der, hvor høj er den, og hvor stor er klippefladen?
  • Hvorledes passer de nuværende grønne områder ind i kirkegårdens fremtid?
  • Hvordan fordeler vedligeholdelsesomkostningerne sig på områderne?

 

Skræddersyede løsninger

Ved udarbejdelse af digitale kirkegårdskort anvendes nyeste luftfoto, eventuelt dronefoto og i nogle tilfælde tekniske grundkort. Hvis der findes papirkort over kirkegården, benytter vores eksperter som regel også disse som udgangspunkt for kortlægningen. Vi ved, at der ofte er forskellige ønsker til kortets udformning og hvilke elementer, der skal inddrages på kortet, så derfor spiller kirkegårdens ledelse og personale en også væsentlig rolle i udformningen af kortet. Vi skræddersyr kirkegårdskortene efter jeres behov, så de dækker lige præcis de elementer, der er vigtigst for jer. 

 

Mere end 30 års erfaring

Orbicons eksperter har mere end 30-års erfaring med kortlægning af kirkegårde. Orbicon har registreret og kortlagt mere end 75 kirkegårde og vores eksperter er altid klar til at hjælpe med den næste digitalisering. 

 

Kirkegaard