Hvis du skal renovere dine dræn eller skal have udført en eller anden form for gravearbejde, er det godt at vide, hvor drænet er gravet ned, så du sparer tid, penge og besvær.

Har du brug for renovering af dine dræn?

Hvis du vil renovere dine dræn eller skal have udført en eller anden form for gravearbejde på din grund, er det godt at vide, hvor drænene er gravet ned. Og det koster kun omkring 1000 kroner at få denne information fra Orbicon. Noget der kan spare tid, penge og besvær. Orbicon ligger inde med det største arkiv over dræn i Danmark. Vi har ofte også projektbeskrivelser og diverse juridiske dokumenter, som forlig eller kendelser, i forbindelse med dræningssagerne.

Digitalisering af dræn for kommunen

Vi har leveret en mængde data om drænsystemer på digital form til blandt andet Bornholms Kommune. I deres arbejde med vandplaner, vandløbsadministration og servicedirektiv, kan de så inddrage viden om dræningen i et bestemt område – Data kan nemlig integreres i planlægningen via diverse GIS programmer som VandløbsGIS.

Digitalisering af dræn for private

Orbicon kan digitalisere dine drænkort, så de fremstår som streger på kortet og dermede bruges til at navigere efter. Drænstregerne leveres som shapefiler, så de kan indlæses i de fleste GPS'er, som bliver brugt i traktorer. Derudover kan du indlæse filen på "AREALINFORMATION", så du kan se dine dræn sammen med dine andre udpegninger på markerne. Yderligere leveres drænstregerne i et format, som kan indlæses i Google Maps, så du nemt kan se dine drænkort på din smartphone.

Dræn i gamle dage

I 1930’erne begyndte staten at yde tilskud til at lægge dræn. Det havde to formål. Det ene var at skaffe mere landbrugsjord og dermed flere fødevarer. Det andet formål var at få flere i arbejde. Derfor var det blandt andet et krav, at arbejdet foregik med spade, skovl og trillebør – gravemaskiner var ikke tilladt. En anden forudsætning var, at man brugte en autoriseret rådgiver, hvilket ofte var Hedeselskabet, der i dag fungerer som den erhvervsdrivende fond, der er ejer og stifter af bl.a. Orbicon.

Dit drænkort er guld værd

I 1940-65 ydede staten tilskud til landindvindingsprojekter som blandt andet Lammefjorden. Lavvandede indsøer, fjorde og steder som Åmose Å på Vestsjælland blev omdannet til landbrugsjord.

De store arkiver er værdifulde når naturen skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand og man f.eks. vil genskabe vådområder. Her kan der blandt andet findes kort over dræn, projektbeskrivelser og beskrivelser af den oprindelige natur. Det er guld værd i naturgenopretningsprojekter.

Astrid Merete Borch

Teknisk assistent
+45 30 62 91 21

Pernille Langhoff Steen

Divisionssekretær
+45 40 30 07 83

Har du spørgsmål eller skal du bruge et drænkort?

Bliv ringet op