Digital registrering af grønne områder

Oplever I problemer med at planlægge driften på grund af et manglende overblik over forsyningens grønne arealer?

Digitale kort skaber overblik

Med Orbicons digitale registrering af grønne arealer får I en plejeplan, der skaber et veldokumenteret grundlag for både planlægning, drift og dokumentation. 

Inden for forsyning kan det være problematisk at bedømme omfanget af den pleje og vedligeholdelse, som er nødvendig for områdets grønne arealer. Et manglende overblik besværliggør driften, uanset om der er tale om egen drift eller om udbud af driften. 

Med registrering af de grønne arealer skaber Orbicons eksperter et præcist overblik over mængder og enheder i de grønne områder, tekniske installationer og belægning, og denne plejeplan er et stærkt værktøj til at planlægge og vurdere plejebehovet. 

Samtidig er overblikket en god forudsætning for at kunne lave et professionelt driftsudbud med efterfølgende udlicitering, og overblikket giver desuden en meget større sikkerhed i forhold til pris og opgaveudførelse. 

Hos Orbicon skaber vores eksperter et overblik gennem en digital registrering af de grønne områder i programmet ParkReg. Det giver oplysninger om det enkelte anlægs udformning i elementer og enheder, men også overblik over de samlede mængder for hele forsyningsvirksomheden.

Ved hjælp af den nyeste droneteknologi kan man udføre digitale kortlægninger og arealopmålinger i boligforeninger, industriejendomme, offentlige institutioner, kommuner m.m. Med den nyeste droneteknologi undgår man næsten alle skygger, dårlige vinkler, udhæng m.m. som man kender fra de almindelige anvendte ortofoto – herved får man et højopløseligt 2D-kort samt en 3D-model af hele området.

Alle arealer bliver lagt ind i et digitalt kortsæt som forsyningen kan benytte i deres eget GIS-system. De digitale kort giver overblik og et bedre grundlag for effektiv planlægning, drift og dokumentation. 
 

lettere planlægning og præcist udbudsmateriale

Forsyningen kan med fordel bruge den digitale kortlægning af arealerne til at planlægge det daglige arbejde og fastsætte den nødvendige plejeindsats. Overblikket gør det lettere at vurdere, om det hidtidige plejeniveau har været passende eller om det bør op- eller nedjusteres. 

Det samlede overblik over mængder for hele forsyningsvirksomheden kan desuden benyttes som grundlag i forbindelse med budgetdrøftelser eller udlicitering. Et velbeskrevet udbudsmateriale sikrer, at entreprenøren ved præcist, hvad der forventes. Desuden vil det minimere unødige omkostninger i driftsperioden.

Den digitale kortlægning giver således:

  • Øgede krav til og behov for dokumentation, kommunikation og ikke mindst økonomien
  • Effektiv planlægning og implementering af de politiske initiativer
  • Effektiv tilbagemelding til det politiske bagland og til brugere/borgere og entreprenører

ekspertrådgivning med mange års erfaring

Vores eksperter har stor viden inden for lovgivning og regler på området, og rådgiver i forvejen de danske forsyningsvirksomheder i mange andre sammenhænge. Orbicon har derfor mange års erfaring inden for forsyningsområdet, og kan hjælpe med de mange udfordringer I står overfor. Uanset om der er tale om egen drift eller en udbudssituation, vil en professionel kortlægning altid være en stor gevinst for forsyningen.

 

Grøn_registrering