data|APEX

Orbicon Informatik står bag big data-platformen data|APEX, der er dedikeret til forsyningssektoren. Platformen anvender forsyningernes eksisterende data til at skabe indsigt i risikoeksponering og optimale investeringsniveauer. Vi tager forsyningerne ind i en digital fremtid, der er datadrevet.

Et data-drevet beslutningsgrundlag

Inden for vand, spildevand og energi kan Big Data Analytics klarlægge den mest hensigtsmæssige prioritering og på den måde forbedre beslutningsgrundlaget. Vores APEX-platform kan forbedre beslutningsprocesser i hele organisationen.

Vores APEX-platform har indbygget intelligent diagnostik og ved hjælp af relevante lednings-, finans- og realtidssensordata og andre IoT-kilder, dannes basen for analyser. Vi indsamler data fra alle disse interne og eksterne databaser og arbejder dermed både med statiske og dynamiske datakilder. Med udgangspunkt i basen skaber vi dernæst værdifulde analyser, der i sidste ende fører til unik indsigt, så der kan træffes strategiske beslutninger baseret på en optimal vidensbase – vores data|APEX.

Data-dreven viden og teknologi i samspil

Vi bruger vores erfaringer, samt machine learning (MLA) og AI-teknologier kombineret med viden og resultater fra den store netværkseffekt, der opstår ved behandling af langt størstedelen af de danske forsyningsvirksomheders data. Dette giver en unik best practice for forsyninger ikke blot i Danmark, men verden over.

Vi er partnere med IBM og bruger derfor kognitiv Watson-teknologi i vores APEX-platform. Med Watson kan vi udføre domæne-specifik forskning samt afdække ny indsigt og nye muligheder på baggrund af en række forskellige datakilder.

Vi anvender Watson i platformen, for at skabe mere målrettede anbefalinger med baggrund i store datamængder. Vi forstår nuancerne i vores kunders univers.

Hvorfor anvende data|APEX?

  • Optimerede kapitalinvesteringer
  • Relativt reducerede vedligeholdelsesomkostninger
  • Forbedret beslutningsproces med synlige risici
  • Vurdering af datakvalitet og estimering af ukendte værdier
  • En fælles platform for operationelle og strategiske beslutninger
  • Ny gavn og anvendelse af ”gammel” og eksisterende data

Vi hjælper dig med:

  1. At få udfyldt de sorte huller i ledningsnetværket
  2. En fælles platform både til det strategiske, taktiske og operationelle niveauer, der skaber engagement i hele organisationen
  3. At få ny værdi fra gamle data samt analyser af ustrukturerede og inkonsekvent drift- og vedligeholdelsesdata

Kom godt i gang med data|APEX

Kontakt en af Orbicon Informatisk eksperter på området og få en snak om, hvordan data|APEX kan være gavnligt for dig.

Du kan også læse mere på hjemmesiden for data|APEX her.

Ulrich Borup Hansen

Direktør
+45 23 74 28 27