Få certificeret din virksomhed eller dine produkter, så den stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter også kan blive en fordel for dig.

Certificering af skovdrift

Med et FSC eller PEFC FM (Forest Management) certifikat viser du, at din skovdrift lever op til certificeringsordningens principper og kriterier for forsvarlig skovdrift. Hvis du som skovejer eller -forvalter er interesseret i at få jeres skovdrift FSC og/eller PEFC certificeret, er du velkommen til at kontakte os for at få et uforpligtende tilbud.

  1. I Danmark og vores nordiske og baltiske nabolande udfører vi FSC og PEFC skovcertificering i samarbejde med Soil Association Certification Ltd. Certificeringen i Danmark sker efter den godkendte danske FSC skovstandard og/eller en danske PEFC skovstandard.

Du finder den danske FSC skovstandard på www.fsc.dk og den danske PEFC skovstandard på www.pefc.dk.

VLC verificering af skovdriftens overholdelse af gældende lovgivning

En kontrol af skovdriftens overholdelse af lovgivning bruges til at verificere overholdelse af alle nationale love der vedrører skovdrift i et givent land. Dette gøres ifølge FSC's princip 1 og kan således også fungere som et første skridt i en trinvis skovcertificering.
Ved at undersøge at en skov forvaltes i overensstemmelse med den nationale skovlovgivning, bliver det muligt for skovforvaltere og skovejere at vise, at deres skovprodukter ikke stammer fra illegal skovhugst men er lovlige og dermed acceptable på f.eks. det europæiske marked.

  1. Vi tilbyder at udføre FVLC verificeringen af skovdriftens overholdelse af lovgivningen i samarbejde med Soil Association Certification Ltd.

FSC®- og PEFC™- sporbarhedscertificering

Med et FSC eller PEFC COC certifikat viser I jeres kunder, at de certificerede produkter lever op til certificeringsordningernes krav til sporbarhed fra skoven frem til forbrugeren. I kan bruge FSC's og PEFC's varemærkerne til at markedsføre jeres certificerede produkter.

  1. I Danmark og vores nordiske og baltiske nabolande udfører vi FSC og PEFC COC certificering i samarbejde med Soil Association Certification Ltd. Certificeringen sker efter de gældende internationale FSC og PEFC COC standarder.

VLC Sporbarhedsverificering af produktets lovlighed

En sporbarhedskontrol af skovproduktets lovlighed er udviklet til virksomheder, som importerer produkter fra skove med ovenstående verificering gennemført af Woodmark eller anden tredjepart. Hermed viser de at disse ikke-certificerede produkter er høstet i overensstemmelse med det givne lands skovlovgivning.

  1. Vi tilbyder at udføre verificeringen af træets lovlighed i samarbejde med Soil Association Certification Ltd.

FSC® og PEFC™ projektcertificering af byggeri

For mange bygge- og konstruktionsprojekter stilles der i dag krav om anvendelse af bæredygtige materialer.
En FSC og/eller PEFC projektcertificering er en engangs- og byggerispecifik sporbarhedscertificering, som er tilpasset behovet hos konstruktionssektoren. Projektcertificeringen kan bruges ved enhver type af byggeri- og konstruktionsprojekter - lige fra kontorbygninger, bebyggelsesområder, sportsanlæg og sejlbåde til de helt store projekter som den Olympiske Park i London.
Fordelen ved projektcertificeringen er, at den kan dække enten hele eller dele af et givent projekt, som fx trægulve, døre, vinduer, lofter eller køkkener, uden at hver deltagende virksomhed selv skal have sporbarhedscertificering. Det er nemlig projektet eller delprojektet, som certificeres

  1. I Danmark og vores nordiske nabolande udfører vi FSC og PEFC projektcertificering i samarbejde med Soil Association Certification Ltd.

EUTR DDS udvikling og monitering

Europa har med indførelsen af EU’s tømmerforordning (EUTR) sendt et vigtigt signal om at vi ikke vil acceptere illegalt fældet træ på det europæiske marked. EU’s tømmerforordning (EUTR) indeholder forpligtelser for alle aktører, der håndterer træ eller træprodukter på det europæiske marked. Forordningen forbyder import af ulovligt fældet træ til det europæiske marked og forbyder markedsføring af ulovligt fældet træ i EU.
De virksomheder som importerer træ- og papirbaserede produkter omfattet af EUTR til det europæiske marked er pålagt at indføre en due diligence ordning (DDS), som skal minimere risikoen for at importere og handle med ulovligt træ. For at sikre, at din virksomhed lever op til den Europæiske tømmerforordning (EUTR) tilbyder vi at udvikle, tilpasse og overvåge virksomhedens DDS i henhold til EU’s Tømmerlovgivning (EUTR).

  1. Vi tilbyder EUTR DDS vejledning og udstedelse af DDS licens i samarbejde med Soil Association Certification Ltd. som er en EU godkendt ”monitoring organisation”.

SBP certificering af biomasse

SBP står for Sustainable Biomasse Partnership og er en nyere certificeringsordning for producenter og forhandlere af biomasse til energisektoren, som skal sikre at biomassen lever op til certificeringsordningens krav for bæredygtighed.
Med et SBP certifikat er biomasseproducenten og/eller –forhandleren klædt på til at levere de krævede profil- og energidata for biomassen, som energisektoren skal bruge til at beregne den anvendte biomasses profil og CO2 forbrug fra træets start i skoven og frem til afbrænding på varmeværket.    

  1. I Danmark og vores nordiske og baltiske nabolande udfører vi SBP certificering på vegne af DNVGL.

 

I relation til FSC og PEFC certificeringsydelserne, som Orbicon tilbyder i samarbejde med Soil Association Certification Limited, har vi en anke- og klageløsningsprocedure, som kan hentes på Soil Associations hjemmeside her.

I relation til certificeringsaftaler anvender vi godkendte formater, som du finder på Soil Associations hjemmeside her.

 

FSC license code: FSC N001885

PEFC license code: PEFC/09-44-14

Karina Seeberg Kitnæs

Certificeringsleder, auditør, FSC PEFC EUTR SBP
+45 20 11 95 82

Få et gratis tilbud på at få din virksomhed eller dine produkter certificeret

Ring mig op