Forsvarlig certificering af træ- og papirbaserede produkter betyder mere og mere i den globale verden, hvor klima og miljø er under pres i langt højere grad end hidtil. 

Få et uforpligtende tilbud på en FSC, PEFC og/eller SBP certificering eller på en EUTR overvågning

Certificering sender stærke signaler

Orbicon tilbyder FSC®, PEFC™ og SBP certificering, samt EUTR DDS monitering.

Vil du gerne vise dine kunder og samarbejdspartnere, at du prioriterer en ansvarlig og bæredygtig produktion af træ -eller papirbaserede produkter, som lever op til internationalt anerkendte standarder?

Få certificeret din handel eller produktion af træ- og papirbaserede produkter, så den stigende efterspørgsel efter bæredygtige produkter også kan blive en fordel for dig.
Når du kontakter Orbicons erfarne auditører, tager du det første skridt mod en ansvarlig fremtid, for din virksomhed.

Internationale standarder inden for certificering af træ

De to anerkendte certificeringsordninger for træ- og papirbaserede produkter, FSC® og PEFC™ sætter krav til en ansvarlig og langsigtet forvaltning af skove og til træets sporbarhed fra skoven frem til forbrugeren. SBP er en nyere certificeringsordning for bæredygtig biomasse.

Orbicon tilbyder FSC® og PEFC™ certificering i Danmark og vores nordiske og baltiske nabolande i samarbejde med Soil Association Certification Ltd.

Vi tilbyder desuden et EUTR DDS licenssystem og overvågning i samarbejde med Soil Association Certification Ltd. EUTR er den Europæiske tømmerforordning, som virksomheder, der importerer og anbringer træ- og papirbaserede produkter på det europæiske marked, skal overholde. Læs mere om Soil Association Certification Ltd her: www.soilassociation.org/forestry. Orbicon tilbyder SBP certificering af biomasse på vegne af DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab.

Sammen med vores FSC, PEFC og SBP akkrediterede samarbejdspartnere tilbyder Orbicon:

  • FSC® skovcertificering
  • FSC® og PEFC™ sporbarhedscertificering
  • FSC® og PEFC™ projektcertificering af byggeri
  • EUTR DDS licenssystem, udvikling og overvågning
  • SBP certificering af biomasse

Læs mere om de forskellige typer af certificeringer her 

Bliv certificeret i samarbejde med Orbicon

Processen for en certificering består typisk af følgende trin:

  • I udfylder vores ansøgningsskema og sender skemaet til Orbicons certificeringsleder.
  • Vi udarbejder et uforpligtende tilbud med information om certificeringsforløbet.
  • Vi indgår en 5-årig certificeringsaftale og planlægger sammen med jer det videre forløb.
  • Vi gennemfører hovedevalueringen i henhold til gældende standarder og udarbejder certificeringsrapporten, som sendes til godkendelse hos vores akkrediterede samarbejdspartner.
  • Ved godkendelse af certificeringsrapporten udstedes jeres certifikat og I kan begynde at forhandler jeres produkter som certificerede.

I relation til FSC og PEFC certificeringsydelserne, som Orbicon tilbyder i samarbejde med Soil Association Certification Limited, har vi en anke- og klageløsningsprocedure, som kan hentes på Soil Associations hjemmeside. Det samme gælder for de godkendte certificeringsaftaler vi anvender, som du også finder på samme side.

FSC license code: FSC N001885
PEFC license code: PEFC/09-44-14
 

Karina Seeberg Kitnæs

Certificeringsleder, auditør, FSC PEFC EUTR SBP
+45 20 11 95 82

Få et uforpligtende tilbud på, at få din virksomhed certificeret

Ring mig op