Center for Bygningsbevaring

rådgivning i både vedligeholdelse og istandsættelse

I Raadvad ligger Center for Bygningsbevaring, der er et videnscenter for håndværk og bygningsbevaring.

Centeret giver professionel, uvildig, forskningsbaseret rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere.

Center for Bygningsbevaring retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse. Formålet med rådgivningen er at tage vare på eller retablere husenes bevaringsværdier.

Center for Bygningsbevaring er etableret i 2004 af en gruppe tidligere medarbejdere fra Raadvad Centeret. Centeret blev senere opkøbt af Leif Hansen Engineering A/S og Orbicon og er i dag en del af Orbicon A/S.

Læs mere om Center for Bygningsbevaring her.

 

Anne Lindegaard

Centerleder / Arkitekt maa
+45 20 86 07 58