Bygnings- og rumakustik

Akustik kan påvirke bygningers anvendelse og funktion

Hvis en bygning ikke er opført ordentligt, kan det påvirke anvendelse og funktion inde i bygningen. Helt enkelt handler det om at sikre funktioner mod generende støj fra andre rum. De væsentligste typer af problemstillinger, som håndteres med bygningsakustik, omfatter:

 • Lydisolation mellem boliger og sikring mod nabostøj
 • Støj fra erhverv i samme bygning
 • Sikring mod støj fra installationer, faldstammer, elevatorer, ventilation mv.
 • Sikring af lydisolation fra teknikrum mod andre rum
 • Sikring af fortrolighed mellem mødelokaler
 • Beskyttelse mod bygningstransmitteret støj fra f.eks. trinlyd, anslagsstøj, vibrerende maskineri, borde og stole og lignende
 • Flanketransmitteret støj

Første skridt er at etablere omfanget af støjbelastningen, og til dette råder vi over forskellige værktøjer, der kan anvendes til både beregning og måling af forskellige støjtyper på de enkelte facadedeles lydisolation.

Derudover er der mulighed for at foretage en optimering af vinduernes lydisolation i forhold til støj udefra – både med lukkede, såvel som åbne vinduer.

MÅLINGER GIVER ET PRÆCISERET BILLEDE

Vi foretager f.eks. målinger i forbindelse med bygningers ibrugtagning eller i tilfælde af, der konstateres mangler og utilstrækkelige lydforhold. Målinger er også en mulighed i forbindelse med projekteringen, hvor der kan udføres indledende test på konstruktionsopbygninger og udførelser som ikke kendes i forvejen. Målingerne omfatter følgende typer for test og kontrol:

 • Efterklangstid
 • Trinlydniveau
 • Luftlydsisolation
 • Facelydisolation

Desuden anvender vi beregningsprogrammet Odeon til rumakustisk projektering. Programmet giver mulighed for simulering og vurdering af efterklangstid, taleforstålighed og støj i komplekse bygninger med åbne plan og kontorer eller i forhold til scenerum, industrihaller eller sportshaller.

MANGE ÅRS ERFARING GIVER DE RETTE LØSNINGER

Ved hjælp af mange års erfaring og de rette værktøjer sikrer vi, at I får den rette løsning i det rette omfang.

Kontakt en af vores eksperter i dag og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan afhjælpe jeres bygnings- og akustiske udfordringer.

Martin Leerbæk Pedersen

Akustiker
+45 92 43 19 61