Byggemodning

Der er mange måder at byudvikle på, men uanset projektet er det i de indledende faser – i planlægningen og byggemodningen – at grundstenene for både bæredygtige, profitable og levevenlige bymiljøer lægges fast. I Orbicon bistår vi både kommuner og private med unikke, realiserbare og salgbare byggemodninger, der tegner fremtidens gode bymiljøer.

FREMTIDEN KRÆVER BÆREDYGTIGE LØSNINGER

Samfundet stiller flere og højere krav til fremtidens nye by- og boligområder. Ønsket om at bo og leve bæredygtigt har betydning for, hvordan vi indretter vores boligområder og derfor også, hvordan vi byggemodner. Bæredygtig byggemodning tager bl.a. højde for, hvordan vi forsyner vores boliger med de mest bæredygtige forsyningsløsninger inden for varme, el, vand og spildevand.

I Orbicon rådgiver og assisterer vi i alle processer og faser i relation til byggemodning af nye by- og boligområder med særligt fokus på bæredygtighed med øje for både byrum, natur, miljø, økonomi og i særlig grad de mennesker, der skal bebo områderne.

Byggemodning fra a-å

Mange af vores kunder er kommuner eller professionelle ejendomsudviklere, mens andre kaster sig ud i et udviklingsprojekt for første gang. Hver kunde har hvert sit behov, og derfor prioriterer vi altid at lære vores kunder at kende. Vi tager jer med gennem alle projektets faser fra A til Å.

Hvis I ønsker det, kan vi også være en kvalificeret sparringspartner på dele af projektet eller I kan selv styre processen og kontakten. Sammen finder vi frem til jeres behov for rådgivning. 

360o TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

Adskillige projekter forudsætter, at mange fagligheder taler sammen, og netop dette kan vi i Orbicon. Vi har en lang række erfarne specialister indenfor byggemodningsprojekter. I tilfælde af projekterne kræver særlige øjne på særlige problematikker og løsninger, står vores kollegaer i hele WSP klar til at bidrage med deres faglige viden.

Orbicon har udviklet bæredygtighedsværktøjet Mylius (opkaldt efter Orbicons grundlægger), som er et dialogværktøj til rammesætning af fokus tidligt i projekterne. Desuden har vi flere DGNB-specialister samt en række velafprøvede metoder til systematisk at identificere og udvikle de bæredygtige løsninger.

Vores bæredygtighedsforståelse tager altid udgangspunkt i den lokale kontekst byudviklingen foregår i, hvilket har en afgørende betydning for at kunne skabe de bedste løsninger.

PROAKTIV MYNDIGHEDSDIALOG

Vores erfaring er, at en tidlig og proaktiv myndighedsdialog giver et bedre projekt med færre følgeomkostninger. Dermed klarlægges myndighedernes krav og regler for dokumentation, arbejdsmiljø og udbudstilgang ved større anlægsprojekter fra starten.

Orbicon er specialister i myndighedshåndtering, fordi vi har den rette kombination af fagekspertise og proceserfaring. Allerede på et tidligt stadie vil få I verificeret, om projektet er realiserbart samt under hvilke omstændigheder det vil være det.

Ligeledes er vi villige til at udfordre status quo og bruge vores fagekspertise til at drøfte og afprøve nye løsninger sammen med de pågældende myndigheder.

Sådan hjælper vi med at bane vejen for de bedste byggemodninger.

Global ekspertise i en lokal kontekst

I Orbicon er vi repræsenteret i alle Danmarks regioner, og uanset hvor i landet, der er behov for vores rådgivning, kan vi tilbyde en rådgiver, der kender lokalområdet.

Selvom vi er lokale, arbejder vi på hverdagsbasis på tværs af vores kontorer og afdelinger, der sikrer, at vi har de bedste kompetencer på opgaverne. Undertiden støder vi på opgaver, der kræver dybt specialiseret viden og erfaring fra andre dele af verden. I disse situationer er vi i stand til at trække på vores netværk af over 50.000 kolleger fra hele verden, for at finde de bedste løsninger til vores kunder.
 

Få den bedste rådgivning til jeres byggemodningsforløb

Kontakt en af Orbicons eksperter i byggemodning og byudvikling allerede i dag og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med netop jeres behov.

Patrick Vámosi Martinussen

Markedsansvarlig
+45 21 51 79 02