Orbicon vil med sin stærke vision om gennemgribende digitalisering gå forrest i udviklingen af dansk byggeri med konkurrencedygtige projekter af høj kvalitet.

Fremtidens byggeri er digitalt

Vi er derfor strategisk fokuseret på arbejdet med digitale modeller inden for byggeri. Modeller der indeholder store mængder af data om næsten alt i bygningen.

Orbicon har en vision om at gå forrest i den digitale udvikling inden for dansk byggeri. Vi siger farvel til den sorte skole med papir og blyant og arbejder i digitale 3-D modeller, med konsistente data om bygningens detaljer – i daglig tale kaldet BIM (Bygnings Informations Modellering).

I 2016 gennemførte Orbicon 45 kurser med mere end 300 deltagere. Vi har lavet e-læringsmoduler til kurserne til at understøtte implementering og så nyansatte hurtigt kan komme i gang med arbejdet. Det handler ikke kun om at kunne bruge programmerne. Det handler i lige så høj grad om, at vi alle arbejder på den samme måde, så vi undgår misforståelser og fejl.

Djævlen ligger i detaljen

De digitale modeller er en repræsentation af en fremtidig bygning, og de indeholder informationer om konstruktionen, el-installationer, ventilation og VVS. Men der mangler ofte en klar aftale om, hvad en model skal indeholde.

I mødet med kunder og samarbejdspartnere anvender vi proaktivt bygningsmodeller til visualiseret dialog, sikker koordinering og dermed styrket samarbejde på projekterne. Derfor gør Orbicon meget ud af at tydeliggøre og afstemme behovet for detaljering i de forskellige faser af et byggeri. Således vi allerede fra start er enige med kunden i det produkt, vi leverer.

En tydelig standard

I mangel af fælles standarder har Orbicon udviklet sin egen, som alle medarbejderne er blevet introduceret for.

"Man skulle ikke tro det, men før arbejdede folk i de forskellige afdelinger på forskellige måder. Og det er ikke enestående, men vi besluttede os for at gøre noget ved det, og den fælles standard vi har nu, giver i høj grad bonus", siger Michael Porskær, der er BIM-chef i Orbicon.

Orbicon har nu BIM-managers i byggeri-afdelingerne, så der holdes fokus på arbejdet med modellerne og implementering af de fælles standarder i dagligdagen.

I Orbicon tror vi på, at det er vigtigt at dele viden og erfaringer med hinanden. Derfor kan du se Michael Porskærs slides om strategisk digitalisering hos Orbicon via følgende link:

Michael Porskær

BIM-chef
+45 20 85 56 40