I Orbicon vil vi med vores stærke vision om gennemgribende digitalisering af byggeriet, gå forrest i udviklingen af dansk byggeri med konkurrencedygtige projekter af høj kvalitet og sikre et mere digitalt byggeri i fremtiden.

Digitalt byggeri er fremtiden

Selvom digitaliseringen i byggeriet allerede er en realitet, vil fremtiden for digitalt byggeri være langt mere udbredt, end nu. Derfor har vi allerede nu strategisk fokus på arbejdet med digitale modeller inden for byggeri. Modeller der indeholder store mængder af data om næsten alt i bygningen.

I Orbicon har vi en vision om, at gå forrest i den rivende udvikling inden for dansk digitalt byggeri. Vi siger farvel til den sorte skole med papir og blyant og arbejder i stedet med digitale 3-D modeller, med konsistente data om bygningens detaljer – Det er det, vi i daglig tale kalder BIM (Bygnings Informations Modellering).

I 2016 gennemførte Orbicon 45 kurser med mere end 300 deltagere. Vi har lavet e-læringsmoduler til kurserne af flere årsager; dels for at understøtte implementering, og dels så nyansatte hurtigt kan komme i gang med arbejdet. Det handler ikke kun om at kunne bruge programmerne. Det handler i lige så høj grad om, at vi alle arbejder på den samme måde, så vi undgår misforståelser og fejl.

 

Digitalt byggeri og BIM sikrer, at de vigtige detaljer ikke overses

De digitale modeller er en repræsentation af en fremtidig bygning, og de indeholder informationer om konstruktionen, el-installationer, ventilation og VVS. Men ofte mangler der en klar aftale om, hvad en digital model skal indeholde.

 

Forventningsafstemning er essentielt for et godt digitalt byggeri

I mødet med vores kunder og samarbejdspartnere anvender vi proaktivt bygningsmodeller til en visualiseret dialog, sikker koordinering og dermed styrket samarbejde på digitale byggeprojekter. Derfor gør vores eksperter i digitalt byggeri meget ud af, at tydeliggøre og afstemme behovet for detaljering i de forskellige faser af byggeriet. Således vi allerede fra start er enige med kunden i det produkt, vi leverer.

 

En tydelig standard indenfor digitalt byggeri og BIM

I mangel af fælles standarder har vi i Orbicon udviklet vores egen, som alle medarbejderne er blevet introduceret for.

"Man skulle ikke tro det, men før arbejdede folk i de forskellige afdelinger på forskellige måder. Og det er ikke enestående, men vi besluttede os for at gøre noget ved det, og den fælles standard vi har nu, giver i høj grad bonus", siger Michael Porskær, der er BIM-chef i Orbicon.

Orbicon har nu BIM-managers i byggeri-afdelingerne, så der holdes fokus på arbejdet med modellerne og implementering af de fælles standarder i dagligdagen.
 

Kontakt os – vi er her for at hjælpe

I Orbicon tror vi på, at det er vigtigt at dele viden og erfaringer med hinanden. Derfor kan du se Michael Porskærs slides om strategisk digitalisering hos Orbicon via følgende link, eller kontakte ham direkte, hvis du vil vide mere om de mange fordele og muligheder med digitalt byggeri og BIM:

Strategisk digitalisering hos Orbicon 

Michael Sebbelin Porskær

BIM-chef
+45 20 85 56 40