Bæredygtigt byggeri – godt for miljøet, økonomien og fremtiden

Orbicon er eksperter i at gøre bæredygtighed operationelt i det enkelte byggeprojekt. Vi hjælper med at tage skridtet fra overordnede intentioner om bæredygtigt byggeri, til at indarbejde klare og konkrete bæredygtighedsmål i det enkelte byggeprojekt og i den konkrete lokale kontekst, uanset om der er tale om skoler, institutioner, privat byggeri eller offentlige projekter. 

Fordele ved bæredygtigt byggeri

Efterspørgslen på mere bæredygtigt byggeri er steget i takt med, at fordelene ved at bygge bæredygtigt er blevet væsentligt tydeligere. Uagtet om der er tale om offentlige eller private projekter, er der klare fordele ved et bæredygtigt byggeri. 

Med det bæredygtige byggeri kan man nedsætte drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, og sikre fastholdelse af byggeriets værdi ud i fremtiden. Desuden kommer et bæredygtigt byggeri mange mennesker til gode – både nu for beboere og andre brugere af en bæredygtig bygning, samt i fremtiden for de kommende generationer, da det bæredygtige byggeri efterlader et markant mindre aftryk på miljøet.
 

Få en bæredygtig løsning med Orbicon

Fællesnævneren i Orbicon er de bæredygtige løsninger, der skaber værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og vores fælles omgivelser. Ved at gøre visionen om et bæredygtigt byggeri til et forståeligt fælles mål for alle parter ethvert byggeprojekt, sikrer vores eksperter fra start, at der er et helhedsorienteret, fagligt og økonomisk begrundet fokus på projektets succeskriterier.

For os handler bæredygtighed i det byggede miljø om at arbejde systematisk. Bæredygtigt byggeri tager således ikke udgangspunkt i en facitliste, men derimod i en proces, hvor vi som professionelle og erfarne rådgivere sikrer struktur og faglighed. Det betyder, at vi bl.a. arbejder med udgangspunkt i processen for DGNB Certificering - også i projekter, der ikke skal certificeres. 


I tæt dialog med vores kunder skaber vi håndgribelige bæredygtige løsninger på aktuelle udfordringer for at bidrage til en bedre verden i dag og også i morgen. Vi ved, at vi er del af et større kredsløb.

Byggepolitik – Den bedste forudsætning for et bæredygtigt byggeri

Udover at være projektleder på en lang række bæredygtige byggeprojekter, faciliteter vi også udformningen af en byggepolitik. Byggepolitikken skal sikre et godt udgangspunkt for samarbejdet mellem byggeriets parter; brugere, politikere, rådgivere og entreprenører.

Vi afholder workshops med fokus på dels at få afklaret behov og skabt en konkret og bæredygtig byggepolitik, samt at sikre en god implementering af denne politik, der er til gavn for alle parter. 

Eksempelvis har Orbicon hjulpet Domea med at udforme deres byggepolitik.

Vi hjælper også dig med at bygge bæredygtigt

I Orbicon har vi mange års solid erfaring med bæredygtigt byggeri, og kan også hjælpe og rådgive med dit kommende byggeprojekt. Kontakt Orbicon i dag, og lad os tage en snak om dine muligheder for et grønnere og mere bæredygtigt byggeri.


Eksempler på bæredygtigt byggeri

I Orbicon rådgiver og udfører vi opgaver i forhold til bæredygtige byggeprojekter i mange forskellige afskygninger. 

Du kan læse mere om et udvalg af vores bæredygtige cases herunder eller finde mange flere bæredygtige byggeprojekter her.

 

Henning Andresen

Bygherrerådgiver
+45 60 51 37 13