I Orbicon lægger vi vægt på at gøre bæredygtighed operationelt i det enkelte byggeprojekt. Vi hjælper kunden med at tage skridtet fra de overordnede intentioner om bæredygtighed til at indarbejde klare og konkrete bæredygtighedsmål i det enkelte projekt og i den konkrete lokale kontekst.

Hvorfor bygger vi bæredygtigt?

Efterspørgslen på det bæredygtige byggeri er steget i takt med, at fordelene er blevet væsentligt tydeligere, uanset om du er offentlig eller privat bygherre. Med det bæredygtige byggeri kan man nedsætte drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, og sikre fastholdelse af byggeriets værdi. Desuden kommer det bæredygtige byggeri mange mennesker til gode – både nu for beboere og andre brugere af en bæredygtig bygning, samt i fremtiden for de kommende generationer da det bæredygtige byggeri efterlader et mindre aftryk på miljøet.

Bæredygtige løsninger

Fællesnævneren i Orbicon er de bæredygtige løsninger, der skaber værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og fælles omgivelser. Ved at gøre bæredygtighed til et forståeligt fælles mål for alle parter i byggeprojektet, sikrer vi fra projektets start, at der er et helhedsorienteret, fagligt og økonomisk begrundet fokus på projektets succeskriterier.

For os handler bæredygtighed i det byggede miljø om at arbejde systematisk. Det bæredygtige byggeprojekt tager altså ikke udgangspunkt i en facitliste, men derimod i en proces, hvor vi som rådgivere sikrer struktur og faglighed. Det betyder, at vi bl.a. arbejder med udgangspunkt i processen for DGNB Certificering - også i projekter, der ikke skal certificeres. I tæt dialog med vores kunder skaber vi håndgribelige løsninger på aktuelle udfordringer for at bidrage til en bedre verden i morgen. Vi ved, at vi er del af et større kredsløb.

Byggepolitik

I Orbicon faciliteter vi også udformningen af en byggepolitik, som skal sikre et godt udgangspunkt for samarbejdet mellem byggeriets parter; beboere, politikere, rådgivere og entreprenører. Vi afholder workshops med fokus på dels at få afklaret behov og skabt en politik, samt dels at sikre en god implementering af politikken, der er til gavn for alle parter. 
Eksempelvis har Orbicon hjulpet Domea med at udforme deres byggepolitik.

Bæredygtige byggeprojekter

I Orbicon rådgiver og udfører vi opgaver i forhold til bæredygtige byggeprojekter i mange forskellige afskygninger. Du kan læse mere om et udvalg af vores bæredygtige cases herunder eller finde mange flere projekter her.

Henning Andresen

Bygherrerådgiver
+45 60 51 37 13