En arbejdsplads skal være et sikkert sted at være, og der er derfor nogle særlige forholdsregler, arbejdsgiver skal tage. 

Hvad er ATEX?

ATEX står for det franske ”atmosphere explosible”, der på dansk betyder eksplosiv atmosfære.
Virksomheder som arbejder med brandfarlige væsker, støv eller dampe skal udføre en ATEX-vurdering. Denne vurdering skal revurderes hvis der sker ændringer, der har betydning for sikkerheden. Der skal udføres en ATEX-revurdering senest hver 3 år (ATEX-APV). Har du en virksomhed, hvor der håndteres antændelige dampe, brandfarlige gasser og letantændeligt støv i større mængder eller behandler du spildevand og slam, vil vi anbefale jer at få vurderet, om I ligger inden for et ATEX-område og dermed er omfattet af ATEX-direktivet, da det er et lovkrav at sikre arbejdspladsen mod brand og eksplosion.

ATEX-rådgivning som ekspertise

Hos Orbicon er vi erfarne rådgivere med specialviden om ATEX, og vi har løst over 100 ATEX-projekter. Denne erfaring giver bedre og billigere løsninger. Vi arbejder struktureret med enkel kommunikation og en velgennemprøvet proces, der begynder med en indledende gennemgang for at vurdere, om der skal udarbejdes en udvidet APV – en ATEX-APV – der netop vurderer risikoen for eksplosiv atmosfære og fremsætter en handleplan for, hvordan denne kan reduceres. Vi tilbyder en konceptløsning i forhold til ATEX-direktivet, og at risikoen minimeres med bedre sikkerhed og arbejdsmiljø samt mindre fravær til følge. Vores mål er at sikre viden og med det bidrage til, at ingen kommer til skade som følge af eksplosiv atmosfære.

Rådgivere med fokus på sikkerhed

Vores erfarne rådgivere tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads’ problemstilling og tilpasser rådgivningen derefter. Vi har stor erfaring med ATEX-godkendelse og at få omsat ATEX-dokumentationsmappen på kontoret til en konkret vurdering af og handleplan for, hvilke initiativer, der vil øge sikkerheden på arbejdspladsen.

Vi tilbyder:

  • En indledende gennemgang af virksomheden 
  • Gennemgang af områder med driftsfolk
  • Zoneklassificering af ATEX-områder
  • Vurdering af tændkilder; elinstallationer, belysning, åben ild, mv.
  • Vurdering af tekniske foranstaltninger
  • Skiltning og opmærkning, behov skitseres og forslag gives
  • Uddannelse/instruktion, behov vurderes og forslag gives
  • Skriftlige instruktioner, behov vurderes og forslag gives 
  • Andre administrative tiltag, fx fremmede håndværkere, evt. kobling til beredskabsplan
  • En ATEX-APV der udmønter sig i en handleplan

Vi har blandt andet stået for ATEX-rådgivning hos:

        

  
                              


Kom godt i gang med ATEX

Kontakt en af Orbicons eksperter i dag enten på mail eller telefon og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med ATEX-APV og med at blive sikret mod en eksplosion og samtidig opfylde lovgivningen på området.

Dennis Chr. Lyng Nielsen

Markedschef
+45 26 23 65 00

Udfyld formular og bliv ringet op

Ring mig op