Anlæg

Som rådgiver med speciale inden for anlæg- og afløbsteknik har vi stor erfaring med at udvikle og gennemføre anlægsprojekter, der er med til at klimasikre vores infrastruktur og fremtid.

Fokus på bæredygtige løsninger

Klimaændringer stiller nye og større krav til klimatilpasningen af kloakkerne, således at de er dimensioneret til at kunne håndtere belastningen fra de stigende vandmængder. 
I Orbicon arbejder vi helhedsorienteret og vi bestræber os på at udarbejde løsninger, som giver merværdi for vores kunder. Vores erfaringer og kompleksiteten vi møder i projekterne er medvirkende til, at vi kan skabe bæredygtige løsninger, samtidig med at de er med til at udfordre os i at ”tænke ud af boksen”.

I Orbicon har vi et veludviklet tværfagligt miljø, der samarbejder på tværs af fagskel, og tværfagligheden giver medarbejderne et stort indblik i hinandens arbejdsgange. Dette sikrer, at vi i projekterne proaktivt kommer ”hele vejen” rundt, således at det øger fremdriften og dermed undgår unødig spild af ressourcer og tid.
Vores projekter inden for anlæg spænder bredt og involverer alt fra sommerhuskloakering af flere tusinde sommerhuse til spildevandsplanlægning, samt komplekse ledningsarbejder til kloakprojekter.

UDVALGTE YDELSER

Bygherrerådgivning, totalrådgivning, projektledelse, projektering, byggeledelse, tilsyn og fagtilsyn, udbud, udbudsstrategi og kontrahering mv. inden for:

  • Anlægs- og afløbsteknik
  • Forsyning
  • Spildevandsplanlægning
  • Kloakrenovering og –dimensionering
  • Sommerhuskloakering
  • Separatkloakering
  • Jord-, regn- og betonbassiner
  • Transportledninger
  • Ledningsarbejde

Camilla Merkel

Projektchef og markedsansvarlig
+45 23 61 97 27

Jens Lauritz Hansen

Markedsansvarlig
+45 23 72 68 82