Akustik og støj

Orbicon hjælper med at sikre gode forhold for støj og akustik på din arbejdsplads, så risikoen for stress, tinnitus, nedsat produktivitet og høreskader reduceres. Samtidig har vi mange års erfaring med rådgivgning i forbindelse med infrastrukturelle og eksterne støjproblematikker

rådgivning I et sundere indeklima på arbejdspladsen

Akustik og støj har stor betydning for vores arbejdsmiljø og er en stor del af et godt og sundt indeklima. Dårlige akustik- og lydforhold kan nemlig skabe en lang række problemer i alle former for bygninger samt på alle former for arbejdspladser.

I et bredt udvalg af brancher placerer medarbejderne støj og larm højt oppe på listen over deres vigtigste arbejdsmiljøproblemer, når der f.eks. laves arbejdspladsvurderinger (APV). Det gælder lige fra børnehaven til betonfabrikken.

I Orbicon har vi flere års erfaring med at skabe løsninger, der sikrer, at jeres arbejdsplads har de bedste vilkår.

Læs mere her om støjakustiske udfordringer i forbindelse med arbejdsmiljø

INFRASTRUKTUR ER EN STIGENDE STØJKILDE

Der ses en stigende tendens til, at danskerne bliver generet af støj fra trafik, veje og jernbaner. I takt med byfortætninger og udvidelse af letbane- og metronettet i de større danske byer, vil dette kun blive et hyppigere problem.

I Orbicon kan vi afhjælpe jeres infrastrukturelle støjudfordringer.

Læs mere her om støjakustiske udfordringer i forbindelse med udefrakommende støj

EKSTERN STØJ KAN GENERE OMKRINGLIGGENDE NABOER

Der findes mange former for ekstern støj, og det er en vigtig faktor at tage højde for, når man har en virksomhed, da støj ikke kun kan genere internt. Ekstern støj kan nemlig genere virksomhedens omkringliggende naboer. Det er især vigtigt at tage hensyn til dette, da det kan være dyrt og omkostningsfuldt at skulle lave om på byggeriet, når først betonen er hærdet.

Læs mere her om, hvordan støj fra jeres virksomhed kan påvirke det omkringliggende miljø

BYGNINGS- OG RUMAKUSTISKE MÅLINGER SIKRER GODE FORHOLD

Der kan være mange problemstillinger knyttet til akustikken i bygninger og rum. Hvis der ikke tages hensyn til akustikken i et byggeri, kan dette have konsekvenser for anvendelsen og funktionen af den pågældende bygning.

Læs mere her om, hvordan bygnings- og rumakustiske problemer kan afhjælpes vha. målinger

KONTAKT OS ALLEREDE I DAG

Som eksperter inden for akustik og støj støder vi på mange forskellige støjproblematikker. Derfor skræddersyer vi vores løsninger efter problemets omfang for at få de rigtige løsninger i det rigtige omfang. Helt enkelt – løsninger, der virker.

Orbicons samlede erfaring er omfattende, idet vi både har erfaring med målinger, afhjælpning og projektering. Samlet giver det de bedste forudsætninger, ikke alene for gode løsninger, men også for at undgå, at der opstår problemer.

Kontakt en af vores eksperter i dag for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer godt på vej med jeres næste projekt.

Gert Richard Porse

Stoej_akustik_arbejdsmiljoe
Arbejdsmiljøkonsulent
+45 27 11 17 36

Martin Leerbæk Pedersen

Akustiker
+45 92 43 19 61