Afvanding

I Orbicon hjælper vi dig med en forsvarlig afvandingsløsning, der giver sikkerhed mod oversvømmelser, giver holdbare veje og minimerer driftsindsatsen. Vi hjælper alle lige fra totalentreprenører og offentlige bygherrer såsom Vejdirektoratet, Banedanmark og kommuner til private bygherrer.

Hvorfor er afvanding vigtigt?

Det er vigtigt at få vandet afledt fra vejene på en fornuftig måde af hensyn til trafiksikkerheden og vejenes holdbarhed. Med de aktuelle og kommende klimaforandringer og den deraf øgede regnmængde, er et gennemtænkt afvandingssystem nu endnu vigtigere end før. Samspillet mellem afledning af vand fra veje og de recipienter, der skal modtage vandet er en yderst vigtig faktor i det samlede billede, ligesom LAR (lokal afledning af regnvand) spiller en større og større rolle i håndteringen af vandet fra veje.

Hvilke kompetencer tilbyder vi inden for afvanding?

 • Erfarne afvandingsingeniører der arbejder med skitse- og detailprojektering af afvandingssystemer på store og små infrastrukturprojekter, design af regnvandsbassiner, samt tilsyn med afvandingsarbejder.
 • Hydraulisk dokumentation der skaber kvalitetsløsninger og præcise beregninger af flow i afvandingssystemer.
 • Projektering i 3D af både ledningsanlæg og bassiner.
 • Myndighedsgodkendelser. Vi er vant til at kommunikere med myndighederne i forhold til udarbejdelse af skitseprojekter (eks. vandsynsprotokoller) for afvanding, der tager hånd om afledningen fra det åbne eller urbane land omkring vejene, ansøgninger om udledningstilladelser fra veje, samt forhold betinget af krav fra naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Hvad får du ved at vælge Orbicon som afvandingsrådgiver?

 1. Forsvarlige afvandingsløsninger løst på en samfundsmæssig fordelagtig og økonomisk fornuftig måde
 2. Forsvarlige afvandingsløsninger der håndterer alle forhold, som miljø, natur, klima og trafiksikkerhed
 3. Garanti for kvalitet, tid og økonomi
 4. Lavere driftsomkostninger på veje
 5. Opgaver løst i en god samarbejdsatmosfære

Unik know-how i afvanding

I Orbicon har vi en meget lang tradition for at arbejde med afvanding og en række kompetente eksperter med 20-30 års erfaring i afvanding. De understøttes af en række yngre ingeniører som på blændende vis demonstrerer og håndterer de nyeste 3D-værktøjer, som vi anvender i projekterne. Erfaringen har opbygget en unik know-how på området, og derfor uddanner vi også selv nye ingeniører til at løfte afvandingsopgaverne.

Vi har tradition for at udarbejde afvandingsprojekter for:

 • Vejdirektoratet
 • Banedanmark
 • Totalentreprenører, som Arkil A/S, Barslund A/S, MJ Eriksson A/S og Aarsleff A/S
 • Store dele af landets kommuner
 • Developere og andre private aktører

Projekterne har omfattet alle aspekter og størrelser af afvandingsprojekter, som parkeringsarealer, byggemodninger, banestrækninger, kommunale veje og statsveje, herunder mange motorvejsprojekter.

Kom i gang med dit afvandingsprojekt i dag

Ring eller skriv til en af Orbicons eksperter – kontaktinformationen står øverst på siden – og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med en hensigtsmæssig afvandingsløsning til netop dine behov.

Flemming Berg

Markedschef
+45 24 21 30 41

Lars Bendixen

Afdelingschef
+45 21 24 04 54