Klimatilpasning og byudvikling

Når regnmængden stiger, er der brug for nye løsninger, når vi udvikler vores byer og det åbne land. At afbøde effekterne af klimaændringer er i disse år en stor udfordring for kommuner og virksomheder – men også en mulighed for at gå nye veje og f.eks. etablere rekreative områder som en del af klimatilpasningen.

Pragmatisk og innovativ tilgang skaber værdi og ejerskab

I Orbicon arbejder vi helhedsorienteret og praktisk med klimatilpasning – fordi vi kan se, at vi på den måde finder løsninger med størst værdi for både den enkelte borger og samfundet. Vi forstår os på vand og har en både teknisk og kreativ tilgang, hvor vi hele tiden søger nye og anderledes måder at løse udfordringerne på. Dog altid med en pragmatisk tilgang, der sikrer den rette løsning til det enkelte projekt.

Vi baserer vores arbejde på mange års erfaring fra klimaprojekter i kommuner, forsyninger og for private ejendomsejere. Løsninger, der involverer vandhåndtering, vandets kredsløb, bygninger og veje, afløbssystemet og ikke mindst inddragelse af borgerne. Hele vejen fra idé og planlægning til projektering og færdigt projekt.

Landets førende eksperter inden for klimatilpasning

  • Vi har nogle af de absolut dygtigste eksperter inden for klimatilpasning og vandhåndtering, og vi er landets førende inden for blandt andet LAR-løsninger.
  • Vi har stor erfaring i borgerinddragelse og nærdemokrati og kan herigennem være med til at skabe merværdi og forankring i klimatilpasningsprojekter.
  • Vi har dybtgående kendskab til tekniske og juridiske aspekter og mange års erfaring med at øge samarbejdet mellem myndigheder og borgere.

Grøn infrastruktur fra planlægning til projektering

Vi kan hjælpe med klimatilpasning, uanset om det handler om opgaver i forbindelse med planlægningen som f.eks. vandressourceplanlægning, klimastrategi, vandløbsregulativer og spildevandsplaner eller om de mere anlægstunge opgaver som kloakrenovering og udbygning af regnvands- og spildevandssystemer eller renseanlæg.

 

MØD NOGLE AF VORES MEDARBEJDERE

Med hver deres passionerede tilgang til faget danner de tilsammen det robuste grundlag, der kræves for at skabe de helt rigtige landskaber med levesteder. Mød nogle af dem her og læs meget mere om hver deres særlige viden og om, hvordan de sætter denne viden i spil i projekterne.

      

      

      

    

 

Jacob P. Larsen

Divisionsdirektør, Forsyning og Infrastruktur
+45 21 66 21 30

Carsten Oscar Rosted Petersen

Afdelingschef
+45 40 17 89 21