Grundvandet er en værdifuld ressource, og det er derfor vigtigt at passe godt på det. Kommuner og forsyninger står med en række udfordringer, når de skal sikre grundvandet og samtidig tilgodese behovet for rent drikkevand. Hos Orbicon kan vi hjælpe med at skabe helhedsorienterede og bæredygtige løsninger på tværs af organisation og interesser.

Få erfaren og tværfaglig rådgivning i grundvand

Vi arbejder i hele landet med kortlægning, indvinding og beskyttelse af grundvandet og har stor erfaring med bæredygtig udnyttelse af grundvand, samt rent praktisk at få styr på grundvandet tidligt i projekter, så manglende indsigt eller myndighedsbehandling ikke bremser processen. 

Vores erfarne geologer, geofysikere, samt specialister i modellering og hydrogeologi har indgående kendskab til hele vandkredsløbet og hjælper jer med at overholde de mange regler og krav der er i forbindelse med grundvandet. 

I Orbicon kan vi rådgive og assistere jer i alle processer i relation til grundvand og hjælpe med at udvikle projekter og planer, der hænger sammen på tværs af miljø-, teknik- og planafdelinger. Læs mere om hvad vi tilbyder inden for:


Eksperter i drikkevandsbeskyttelse

At værne om drikkevandet og skabe bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af ressourcen betragter vi som en nødvendighed. Orbicon har en omfattende viden og erfaring fra en lang række projekter og jo tidligere vi inddrages, jo bedre er muligheden for at tilpasse projektet, så det opfylder både krav og ønsker.

I forbindelse med drikkevandsbeskyttelse hjælper vi med:

Eksperter i vandforsyning

Vandforsyningssektoren er i stadig udvikling, og Orbicon følger med og hjælper mange forsyninger med at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsproduktion gennem målrettet og involverende rådgivning.  

I forbindelse med vandforsyning hjælper vi særligt med:

 • Modelberegninger. Vi råder over specialister, der bl.a. arbejder med GMS-Modflow, Mike She, Mike 11
 • Boringsundersøgelser. Boringsundersøgelser er vigtige i kampen mod forurening af grundvandsressourcen og giver samtidig et billede af en borings generelle tilstand og restlevetid. Du kan læse mere om vores ydelser inden for boringsundersøgelser her og se et eksempel på en rapport om boringundersøgelser her. 
 • Kildepladsmodel, der er udviklet af Orbicon. Denne model anvendes til beregning og vurdering af den mest optimale opsætning af en kildeplads i forhold til valg af pumper, ledningsdimensioner og boringsplaceringer
 • Strukturanalyse, der hjælper forsyningen med overblik over kildepladser og forsyningssikkerhed. Derudover hjælper den med at sikre den mest fordelagtige indvindingsstruktur i forhold til en energieffektiv og bæredygtig drikkevandsproduktion
 • Grundvandsvarme, der er mulighed for at udnytte varmen fra grundvandet
   

Eksperter i grundvandsovervågning

Højtstående grundvand er en stadigt stigende udfordring både i land- og byområder, hvor der ofte er behov for overvågning, styring og grundvandskontrol. Orbicon har mange års erfaring med opstilling og udførelse af overvågningsprogrammer og også med kobling af vandløbs- og grundvandsovervågning. Gennem grundvandsovervågning kan der endvidere sikres en bæredygtig vandindvinding under hensyntagen til påvirkning af vandområder og følsom natur. Derudover kan overvågning bruges i forbindelse med lokal afledning af regnvand gennem nedsivning til grundvandet. 

Inden for grundvandsovervågning hjælper vi med:

 • Overvågningsprogrammer 
 • Dataindsamling og –præsentation
 • Grundvandskontrol
 • Nedsivningstest/Lokal afledning af regnvand (LAR)
   

Grundvandssænkning

Grundvandssænkning er relevant i forbindelse med mange bygge- og anlægsprojekter, og en tidlig involvering med vurdering samt håndtering af grundvandsforhold, herunder myndighedsgodkendelser, kan sikre en mere smidig projektgennemførelse.

Inden for grundvandssænkning hjælper vi med:

 • Grundvandssænkning ved bygge- og anlægsprojekter
 • Forundersøgelser, geotekniske undersøgelser
 • Modelberegninger, vurderinger
 • Myndighedsforhold
   

Erfarne i myndighedsbehandling

Vi arbejder ud fra en åben og helhedsorienteret tilgang til myndighedsbehandling og -godkendelser, hvor vores store erfaring og gode relationer til myndigheder og andre interessenter betyder, at vi for eksempel ofte kan sikre hurtige og gennemarbejdede godkendelser.

Inden for myndighedsbehandling hjælper vi med:

 • Myndighedskoordination
 • Myndighedsansøgninger
 • Udarbejdelse af kommunale tilladelser
   

Kontakt os og få rådgivning i grundvand og vandforsyning

Kontakt en af Orbicons eksperter i grundvand allerede i dag og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med netop jeres behov i forbindelse med grundvand.

Carsten Christiansen

Markedschef
+45 51 72 70 73