Ekspert i indeklima

I Orbicon rådgiver vi i alle forhold som vedrører sig indeklimaet og sikrer et 360 graders syn på dit indeklima.

Rådgivning til offentlige og private

Indeklimaet har kolossal betydning for menneskers ve og vel, og dårlig luft, for høj eller lav temperatur, støvforekomster, skimmelsvampvækst m.m. kan nedsætte både trivsel, produktivitet, indlæring og desuden være sundhedsfarligt. 

Årsagen til dårligt indeklima er ofte skjult og med forskellige, overlappende påvirkninger, og det er derfor afgørende med de rette kompetencer for at kunne afdække, hvor i bygningen årsagen findes. Orbicons eksperter i indeklima benytter sig af en række forskellige metoder til screening, alt afhængig af opgavens type, bl.a. særligt måleudstyr, spørgeskemaer og metodisk gennemgang af lokaler og bygninger.

Indeklimaet har kolossal betydning for menneskers ve og vel, og dårlig luft, for høj eller lav temperatur, støvforekomster, skimmelsvampvæskst m.m. kan nedsætte både trivsel, produktivitet, indlæring og desuden være sundhedsfarligt

Med afsæt i dialog med brugere og de ansvarlige for bygningen samt analyser og resultater af undersøgelserne, udarbejder vores indeklimaeksperter en handlingsplan med anvisninger til at rette op på problemerne med hensyntagen til prioritering og økonomi.

Orbicons ekspertiseområder

  • Indeklimaets betydning for effektivitet, arbejdsmiljø og trivsel
  • Indeklimaets betydning for koncentration og indlæring
  • Mikroorganismer og bakterier
  • Afgasninger af inventar, kontorudstyr, undergrunden m.m.
  • Termisk indeklima (træk, kulde og temperaturpåvirkninger)
  • Luftkvalitet, støv og Co2