Ekspert i asbest

I Orbicon er vi eksperter i vores arbejde. Arbejdsmiljørådgiveren Gert Porse er ekspert i asbest og rådgiver i Orbicons afdeling for arbejdsmiljø. Her rådgiver han i forhold vedrørende fysisk arbejdsmiljø, herunder asbest.

Erfaringskompetencer

Som ekspert i asbest bliver Gert Porse brugt som syn- og skønsmand i voldgiftsretten. Han er uddannet miljøtekniker, har været konsulent for Teknologisk Institut samt arbejdet med miljøfarlige stoffer, indeklima og bygge og anlæg siden midten af 1980'erne.

Gert har gennem sin karriere bl.a. arbejdet på byggeriet af Metroen og Øresundstunnellen, og har foretaget bygningsundersøgelser for miljøfremmede stoffer i Danmark, Norge og Grønland.

Rådgivning til offentlige og private

Orbicons eksperter i asbest rådgiver både offentlige og private vedrørende forekomst af asbest i byggeri og indeklima. Især ved renoveringer og nedrivninger er det nødvendigt med den rette ekspertise om håndtering og bortskaffelse af de potentielt farlige fibre. En uhensigtsmæssig planlægning og håndtering kan både føre til en øget risiko for livstruende sygdomme, men også til tidskrævende og kostbar rengøring efterfølgende. Læs mere om rådgivning om asbest >> 

Det er nødvendigt at lave et udbudsmateriale og en tidsplan, der kan forventes overholdt af entreprenøren

- Gert Porse

Orbicons arbejdsmiljøafdeling og ekspert i asbest og miljøfremmede stoffer kan hjælpe med en 360 graders kortlægning af omfanget samt håndtering af miljø- og arbejdsmiljøforhold i relation til entreprenører, myndigheder og brugere. 

Orbicons ekspertiseområder

  • Kortlægning af asbest og andre miljøfremmede stoffer
  • Lovpligtig kortlægning af asbestforekomster i erhvervsbygninger
  • Rådgivning i forbindelse med renoveringer og saneringer
  • Hvilke materialer indeholder asbest
  • Helbredsrisici ved udsættelse for asbest
  • Foranstaltninger til at undgå udsættelse for asbest
  • Dokumentation
  • Myndighedskontakt
  • Luftmålinger og analyser af materialeprøver m.v.

Gert Richard Porse

Arbejdsmiljøkonsulent
+45 27 11 17 36