Temadag om hydraulisk forståelse

Temadagen er fuldt booket d. 7 februar. Der er fortsat pladser d. 24 januar.

Orbicon afholder temadag om hydraulisk forståelse af de termer, begreber og beregningsmetoder, som vi alle sammen bruger i forbindelse med regnvandshåndtering.

Dagen giver deltagerne det fælles faglige grundlag, der er nødvendigt, når man arbejder med vand - uanset om man sidder med overordnet planlægning, dimensionering eller projektering af de konkrete projekter. 

Temadagen er planlagt med faglige indlæg og praktiske øvelser med forskellige typer af case områder, der går fra udstykninger af ny by til ændringer i eksisterende bebyggelser.

Udover oplæggene fra dagen vil deltagerne få et kompendium med vigtige tommelfingerregler til at regne på vand.

Temadagen afholdes på Orbicons domicil i Høje Taastrup henholdsvis den 24. januar og den 7. februar 2019 i tidsrummet fra kl. 9 – 15 inkl. frokost og eftermiddagskaffe, forudsat et deltagerantal på min. 15 personer.

Prisen for deltagelse er:

  • Ved 1- 2 personer fra samme kommune 2.000 kr. ekskl. moms pr. person
  • Ved 3 - 8 personer fra samme kommune 1.500 kr. ekskl. moms pr. person
  • Ved mere end 8 personer fra samme kommune 1.200 kr. ekskl. moms pr. person


Tilmeld dig via formularen til højre
 

PROGRAM FOR DAGEN

Regn på regn – men ikke mere end nødvendigt
Orbicons speedometer – Lær om de vigtigste værktøjer og om hvornår man kan klare sig med de simple beregninger, og hvornår det giver mening at give den fuld gas med beregningerne.

Det regner – men hvor meget regn skal vi regne med (begreber og metoder)
Målt regn og syntetisk regn samt nedbørs sum, intensitet, gentagelsesperioder, rummelig fordeling div. faktorer mv.

Stå på fast grund, når du regner på befæstede arealer
Hvad er det vi regner på? (Hvad er befæstet og ubefæstet flader i forhold til regn) herunder gennemgang af afløbskoefficienter (red ha; befæstelsesgrader; afløbstal; koncentrationstid). Hvordan regner vi på forskellige arealer ved forskellige hændelser?'

Hvad kan vi gøre af vandet, og hvordan regner vi på det?  
Transport, forsinkelse og afledning (fordampning, nedsivning, udledning og genanvendelse) af vand. Hvordan regner vi på det. Vi går et spadestik dybere med metoderne med udgangspunkt i nogle konkrete cases.  

Regler og planer:
Spildevandsplan inkl. tillæg (høring og hvem kan pålægge hvem hvad) herunder afløbsret, funktionskrav og servicemål. Regnvandshåndtering i forhold til Lokalplan, servitutter samt Skrift 27 og 31. Planer for vandhåndtering (udmøntning af de tekniske løsninger) herunder Masterplaner, Klimatilpasningsplaner og skybrudsplaner.

Sted: 
Linnes Alle 2, 2630 Taastrup
Varighed: 
2 dage - 24. januar og 7. februar 2019
Pris: 
1200-2000 kr. ekskl. moms pr. person
24
januar
2019
4 + 7 =
Løs denne simple matematikopgave og indtast resultatet. Indtast f.eks. 4 hvis opgaven er 1+3.

Sara Birkmose Andersen

Landskabsarkitekt
+45 40 30 86 10