Netværk om ny anvisning om højtstående grundvand

Højtstående grundvand i byområder er et stigende problem i en lang række af landets kommuner. Men hvor stort er problemet, og hvad kan man gøre ved det? For at få overblik over udfordringerne og mulighederne knyttet til højtstående grundvand og urban grundvandskontrol etableres der nu et netværk for kommuner og forsyninger.

Og din kommune eller forsyning er inviteret til at være med.

Hør mere når vi afholder informationsmøderne d. 16. januar 2019 på Teknologisk Institut i Høje Taastrup og d. 23. januar 2019 på Teknologisk Institut i Aarhus. Begge steder afholdes møderne fra kl. 13-15.

Programmet for møderne er:

  • Velkomst
  • Baggrund og formål med netværket og den dertil knyttede anvisning (Orbicon) 
  • Udfordringerne set fra kommunernes side – 1-2 cases fra en kommune
  • Hvor ser I udfordringerne?: Gruppediskussion (Smithinnovation) 
  • Kort og faktuelt om netværket: hvad får I ud af det og hvad får arbejdsgruppen ud af det? (TI)   
  • Tilkendegivelse om deltagelse
  • Den videre proces

Initiativtagerne til netværket og den dertil knyttede udarbejdelse af en anvisning fra Teknologisk Institut er en arbejdsgruppe bestående af Teknologisk Institut, Orbicon, Smithinnovation, Lundgrens, Deltares, KL samt GEUS.

Praktisk om netværket:

Deltagelsen i netværket omkring anvisningen om grundvandskontrol koster kr. 20.000 ekskl. moms. Hvis både en kommune og forsyning deltager er den samlede pris kr. 30.000 kr. ekskl. moms.

Deltagelse omfatter adgang til 2 års netværk med tre heldags møder om året, hvor deltagerne får mulighed for at komme med input og user cases og dermed sætte præg på anvisningen og samtidig får mulighed for at netværke med andre kommuner og forsyninger omkring udfordringerne med højtstående grundvand.

Tilmeldingsfristen er 3 dage før afholdelsen.

Tilmeld dig her

Sted: 
Teknologisk Institut i Høje Taastrup og Aarhus
Varighed: 
Informationsmødet varer én dag fra 13-15
Pris: 
Deltagelse i informationsmøderne er gratis.
23
januar
2019

Carsten Christiansen

Markedschef
+45 51 72 70 73